Tokubetsu Junmai Muroka Namagenshu - USUKI (gSpecial Junmaih)

“ม•สƒ•ฤ –ณเh‰฿ถŒดŽ๐ USUKI

Our Tokubetsu (special) Muroka (unfiltered) Namagenshu (raw, unprocessed) Junmai - Ichinoide (Photo: 720ml) is created using 100% Wakamizu rice, a cultivar grown in Usuki City, Oita Pref., known for producing excellent sake. The full-bodied, but gentle taste of the unfiltered raw sake is a perfect match with local white and blue-backed fish. Since it has an alcohol content of 17%, it can be enjoyed even on the rocks! USUKI sake is proudly brewed with Usuki rice, using Usuki water, by Usuki people. So, we are very attached to this sake.

 

Size / Price (Tax incl.): 720ml (\1,788), 1.8L (\3,706)
*Prices only applicable to purchases made in Japan

 

Ingredients: Wakamizu Rice, Wakamizu Rice Koji (Both cultivated in Usuki City, Oita Pref.)
Rice Polishing Ratio: 55%
Alcohol Content: 17%
Yeast: Kyokai No. 901
Sake Meter Value: +3.4
Acidity: 1.6
*Usuki brand certified product

 

FB-16@Special Junmai Sake FB page

  Back to top